Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden sammanträder 15.30 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Nästa möte: fredag 27 september 2019

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att fler ska ha en egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden är både socialnämnd, utbildningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Vi ansvarar också för kommunal vuxenutbildning och särvux.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har 13 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsförvaltningen arbetar de tjänstemän som stödjer arbetsmarknadsnämndens arbete.

Telefon (kommunens växel)
Postadress

Uppsala kommun

arbetsmarknadsnämnden

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

arbetsmarknadsnämnden

UPK 2200

Box 1023

751 40 Uppsala