Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden sammanträder 13.00 om det inte står något annat i kallelsen. Läs kallelse, handlingar och protokoll genom att klicka på länken för respektive möte. Sammanträdena är öppna för allmänheten, men antalet platser är begränsat.

Nästa möte: torsdag 28 september 2017

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Vi arbetar för att fler ska ha en egen försörjning. Arbetsmarknadsnämnden är både socialnämnd, utbildningsnämnd och arbetslöshetsnämnd. Vi ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, konsumentfrågor och introduktion av nyanlända. Vi ansvarar också för kommunal vuxenutbildning och särvux.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har 11 ledamöter och 7 ersättare. Visa alla förtroendevalda