Yttrande

Motion av Stefan Hanna (-) om ökad personalkontinuitet i hemtjänsten