Ärende

7. Förnyat markanvisningsavtal med byggemenskapen gården i Rosendal