Ärende

12. Riktlinje för beräkning av 1 procent till offentlig konst