Ärende

9. Motion av Jonas Segersam (KD) om stärkt upphandlingsarbete