Ärende

6. Revidering av policy och riktlinje för representation