Ärende

24. Nettofixering av förtroendevaldas pensioner enligt KPR-F och PRF-KL