Ärende

16. Riktlinjer för elhandel i Uppsala kommun