Ärende

9. Yttrande över remiss av utredningen Långsiktighet och stadga i arbetet framåt