Ärende

4. Svar på fråga om föreningsbidrag till funktionsrättsföreningar Uppsala kommun