Ärende

24. Svar på motioner om sex timmars arbetsdag på försök i förskolan m m från (V)