Ärende

18. Godkännande av fastighetsförsäljningar