Motion

18. Motion av T Smedberg (V) m.fl. om snabb lösning på bostadskris för unga