Ärende

12. Sammanfattning och analys av tre utvärderingar av hantering av störningar