Ärende

x. Ansökan om kommunal borgen från AB UTK-hallen