Ärende

28. Svar på motion om kulturtolkar från Jonas Segersam (KD)