Ärende

11. Godkännande av försäljning av fastigheter