Motion

14 Motion av Simon Alm (SD) om bättre klottersanering i Uppsala kommun