Ärende

Finansiellt bidrag avseende utvecling av dataspelsfestivalen Birdie i Uppsala