Ärende

8. Ekonomiskt stöd till Uppsalas studentkårer