Ärende

Ärende om kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen