Ärende

Ärende om borgen för lån hos Nordea för Curlingcompaniet