Ärende

Ärende om revidering av avtal för gemensam nämnd avseende räddningstjänst