Ärende

Stiftelsen Jälla: hemställan om ränte- och amorteringsfrihet på del av lån