Ärende

Ärende om bokslut per augusti för kommunstyrelsen och prognos för 2011