Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott är ett utskott under kommunstyrelsen. De ansvarar enligt delegation för frågor om inköp, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av kommunens fasta egendom som inte är bebyggd.

Läs protokollen genom att klicka på datumet för respektive sammanträde. Länken visas så snart det finns protokoll från mötet.

Nästa möte: måndag 12 februari 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har 5 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda