Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott är ett utskott under kommunstyrelsen. De ansvarar enligt delegation för frågor om inköp, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av kommunens fasta egendom som inte är bebyggd.

Klicka på datumen för respektive sammanträde för att läsa mark- och exploateringsutskottets protokoll.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Styrdokument

Se alla styrdokument

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har 5 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Fax
018-727 00 01