Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott är ett utskott under kommunstyrelsen. De ansvarar enligt delegation för frågor om inköp, överlåtelse eller uthyrning av fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter inom de delar av kommunens fasta egendom som inte är bebyggd.

Från och med 2018 publiceras inte protokollen från mark- och exploateringsutskottet på uppsala.se. Vill du ta del av ett justerat protokoll kan du begära ut det genom att e-posta mark-fastighet@uppsala.se. För att läsa protokollen från 2014–2017: klicka på datumet för respektive sammanträde.

Nästa möte: måndag 19 mars 2018

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott har 5 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott

Telefon (kommunens växel)
Fax
018-727 00 01