Interpellation/fråga

Interpellation om kommunala ordningsvakter från Lovisa Johansson (FI)

Det här är ett beslutsunderlag.