Interpellation/fråga

Interpellation om de kraftiga försämringarna inom arbetsmarknad och vuxenutbildning