Protokoll

Protokoll från kommunrevisionens sammanträde 2019-08-30