Överförmyndarförvaltningen

Aktuellt inom Överförmyndarförvaltningen

Vi söker gode män

Vi har ett stort behov av nya gode män och förvaltare. 

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Vi är en kommunal myndighet som arbetar på uppdrag av överförmyndarnämnden Uppsala som är en gemensam överförmyndare för de åtta kommunerna i Uppsala län. Vi rekryterar och ansvarar för att granska förmyndare, gode män och förvaltare. Granskningen ska säkerställa att barn eller vuxna som inte kan ta hand om sig inte missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta överförmyndarförvaltningen

Ring oss under våra telefontider om du vill boka ett besök.

Telefon
018-727 24 60 Telefontider: måndag–tisdag, torsdag–fredag 10.00–12.00
Fax
018-727 24 66
Besöksadress

Fyrisborgsgatan 1
Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress

Uppsala kommun

Överförmyndarförvaltningen

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun
UPK 5500
Box 1023
751 40 Uppsala