Miljöförvaltningen

Aktuellt inom Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens uppdrag och organisation

Miljöförvaltningen är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden. Vi arbetar för att alla i Uppsala kommun ska leva i en hälsosam miljö och för att vår växande kommun ska utvecklas hållbart.

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Mål och budget.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Vi är en kommunal myndighet som stödjer miljö- och hälsoskyddsnämnden och driver den kommunala lantmäterimyndigheten. Vi arbetar med miljöskydd, hälsoskydd, enskilt vatten och avlopp, områdesskydd, livsmedelskontroll och lantmäteri. Vi ger också tillstånd för servering av alkohol och försäljning av folköl, tobak, lotterier samt receptfria läkemedel. Vi arbetar förebyggande med information, råd och anvisningar. Vi ansvarar för tillsyn genom att göra inspektioner, ta prover och inventera.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon
018-727 43 04, måndag–torsdag 9.00–11.00
Besöksadress

Ulls väg 28

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in och begära ut handlingar från miljöförvaltningen är välkommen till Kommuninformation på Stationsgatan 12, entréplan.

Postadress

Uppsala kommun

miljöförvaltningen

753 75 Uppsala