Uppföljning under året

Alla verksamheter inom kommunen följer upp hur det går under året. Det är viktigt att ha koll på både utgifter och inkomster. Det är också nödvändigt att mäta att vi hela tiden är på väg mot de uppsatta målen.

Till varje inriktningsmål kopplar vi indikatorer som vi mäter och följer upp. Indikatorer är ett slags nyckeltal som visar vad vi vill förändra. Ju fler indikatorer som pekar åt rätt håll, desto mer säkra kan vi vara på att vi är på rätt väg.

Om du vill dyka ner i siffror och statistik finns alla källor till indikatorer och övriga nyckeltal i bilaga 11 i Mål och budget.

Följ kommunens resultat under året

Alla nämnder rapporterar varje månad till kommunstyrelsen som håller ett öga på helheten. I april, augusti och december sammanställer vi resultatet från alla nämnder och bolag och rapporterar hur det går. Om något mål verkar bli svårt att nå beskriver vi vilka konsekvenser det kan få och vad vi gör för att det inte ska bli så.

Se hur det går med inriktningsmålen.

Se hur väl vi håller oss till budgeten.