Anslag

Omsorgsnämndens individutskott 21 augusti

Det finns ett justerat protokoll från sammanträdet. Protokollet är inte publicerat på uppsala.se eftersom det kan innehålla personuppgifter. Kontakta oss om du vill begära ut det justerade protokollet.

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se

Du kunde överklaga besluten i protokollet till och med 11 september 2019

Se hur du överklagar beslut