Kulturförvaltningen

Aktuellt inom Kulturförvaltningen

Allt på ett ställe

Uppsala kommuns evenemangskalender Kubik Uppsala med mängder av roliga, intresseväckande och spännande evenemang som riktar sig till barn och unga upp till 25 år.

Koll på IT

Lär dig mer om datorer och internet på biblioteket. Både du som är nybörjare och du som kan lite mer är välkommen. Du får hjälp i grunderna eller att till exempel ladda ned e-böcker eller starta en blogg. Handledningen är kostnadsfri.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista RSS

Kopiera och klistra in länken i din rss-läsare

Se alla

Kulturförvaltningen ansvarar för den strategiska planeringen inom kulturområdet och den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. Förvaltningen består av sju avdelningar: avdelningen för strategi & omvärld, Bibliotek Uppsala, Fritid Uppsala, Reginateatern, Uppsala konstmuseum, Uppsala kulturskola och Natur & kulturcentrum. Inom förvaltningen finns även offentlig konst, kulturmiljöfrågor, kulturstöd och bidrag till studieförbund och bygdegårdar.

Styrdokument

  • Riktlinjer för arbetet med Uppsala kommuns offentliga konst

    Riktlinjerna visar kulturförvaltningens ansvar och arbetsprocesser när det gäller offentlig konst. Riktlinjerna ska också ange tydliga och transparenta regler som gynnar konstnärer och fungera som stöd till de som arbetar med gestaltningsprojekt, förvaltning och underhåll.

  • Verksamhetsplan och budget kulturnämnden

    Verksamhetsplanen beskriver nämndens ansvarsområden och ekonomiska förutsättningar. Den visar vilka åtgärder nämnden kommer att genomföra för att uppfylla inriktningsmål och uppdrag från kommunfullmäktiges Mål och budget 2017-2019.

  • Fördjupade översiktsplaner

    Fördjupade översiktsplaner för specifika områden kompletterar översiktsplanen.

Se alla styrdokument

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel)
Besöksadress

Stationsgatan 12

Postadress

Uppsala kommun

kulturförvaltningen

753 75 Uppsala

Fakturaadress

Uppsala kommun

UPK 4300

Box 1023

751 40 Uppsala