Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varning

  Se upp, risk för fallande träd och grenar!

  I vissa av kommunens skogar har granar dött på grund av att de angripits av insekten granbarkborre. Vi jobbar kontinuerligt med att ta ner de farligaste träden längs skyltade och färgmarkerade stigar och leder. Men det är inte alltid vi hinner med i granbarksborrarnas tempo. Var därför extra försiktig när du besöker våra skogar, speciellt vid blåsigt väder, och håll extra koll på döda träd.

 2. I korthet

  1 av 2
  En tjej rider på en häst i Hågadalen-Nåstens naturreservat.
  En tjej rider på en häst i Hågadalen-Nåstens naturreservat.

  Hågadalen-Nåstens naturreservat ligger väster om Uppsalas tätort och sträcker sig från Enköpingsvägen i norr till Stabby i Uppsala-Näsdalen i söder.

  I Hågadalen-Nåsten finns

  • spår och leder för vandring, ridning och längdskidåkning
  • Linnéstigarna Gottsundavandringen och Hågavandringen
  • den gamla ekskogen Norby lund med många olika växter
  • 58 olika dagfjärilar och bastardsvärmare längs Fjärilsstigen
  • grunden efter torpet Fäbodarna, omgiven av olika naturtyper och ovanliga växter
  • ett gravfält från Vikingatiden
  • lämningar av en fornborg intill den 15 meter höga klippan Predikstolen
  • smultronstället Kung Björns hög, även kallad Hågahögen som är en stormansgrav från bronsåldern.

  Folder om Hågadalen-Nåsten med karta över området (PDF, 5 MB) 
  På kartan i foldern kan du se var det finns parkeringsplatser.

 3. Hitta hit

  Naturreservatet är stort och har många entréer. Alla entréer är skyltade med svart-vita vägskyltar. 

  Adress: 755 91 Uppsala Koordinater: 59.82296697440282, 17.574722487187376

  Karta som visar var Hågadalen-Nåstens naturreservat finns. . Navigera i kartan med piltangenterna. Zooma i kartan med plus- och minustangenter.

  Hoppa över kartan
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Se alla kommunens friluftsområden på karta

 4. Regler vid ditt besök i Hågadalen-Nåsten

  I Hågadalen-Nåstens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv
  • låta din hund gå utan koppel i beteshagar. Hundar ska alltid hållas under uppsikt i hela området
  • köra motorfordon eller motorredskap
  • parkera utanför väg och parkeringsplats
  • göra upp eld och tälta i zon 1 (se folder om Hågadalen-Nåsten med karta över området)
  • cykla utanför vägar och stigar
  • cykla på Kung Björns hög
  • rida eller köra häst utanför vägar, uppmärkta ridstigar eller ridanläggningsområde
  • spela musik eller andra ljud så att det stör
  • sätta upp affischer eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
 5. Stigar och leder

  Motionsspår och vandringsleder

  I Hågadalen-Nåsten finns flera spår för motion, vandring och skidåkning.

  Ridstigar

  I naturreservatet Hågadalen-Nåsten finns 35 kilometer markerade ridleder. Vissa av dessa går på skogsbilvägar, andra är speciellt anlagda för just ridning och vissa går på mindre stigar. I norra Norby finns också en anlagd ridbana.

  Det är inte tillåtet att rida i skogen utanför ridstigarna eftersom det kan skada mark och trädrötter.
  Se ridstigarna på en karta (PDF, 4 MB)

  Fjärilsstigen

  Längs den cirka 3,5 kilometer långa fjärilsstigen kan du se 58 olika dagfjärilar och bastardsvärmare vilket gör sträckan till en av Sveriges artrikaste. Bäst chans att upptäcka många arter har du en varm solig sommardag. Stigen är väl skyltad med informationstavlor längs vägen.
  Folder om Fjärilsstigen (PDF, 2 MB)

  Linnestigarna Gottsundavandringen och Hågavandringen 

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Hågadalen-Nåstens naturreservat går två av dessa vandringar, Gottsundavandringen och Hågavandringen.
  Läs om vandringarna på linnestigarna.se

 6. Djur och natur

  Hågadalen

  Genom den breda Hågadalen rinner Hågaån. Området har använts som som åker- och betesmarker i flera tusen år. Jordbruksmarken kantas av torrbackar, lundar och lummiga bryn. Här finns till exempel backtimjan, korskovall, backsippa, toppjungfrulin och vanlig jungfrulin. I hela området finns ett varierat fågelliv med bland annat skogsduva, nötkråka och flera hackspetts- och ugglearter. I Hågaån kan du få syn på en utter.

  Skogsområdet Nåsten

  Jordbruksmarken i Hågadalen gränsar till skogsområdet Nåsten. Nåsten är en omväxlande skog, där naturskog blandas med myrmarker, hällmarker, gamla brandfält och produktiv skogsmark. Här finns över 100 rödlistade växt- och djurarter, vilket är ovanligt många så nära en storstad. Att de är rödlistade betyder att de är hotade eller minskar i antal. Bland annat finns stor aspticka, brun nållav, asphättemossa och Upplands landskapsinsekt cinnoberbagge.

  Stora delar av skogen består av nästan orörd naturskog med träd i alla åldrar. Grönpyrola, knärot och spindelblomster visar att skogen har varit tät under lång tid. På några myrar finner man den slåttergynnade växten Kung Karls spira och om man har tur även en del sällsynta fjärilar.

  En del av förklaringen till artrikedomen är människans närvaro, som genom många generationer av slit gett naturen många olika former och förutsättningar. Under delar av 1900-talet använde militären området som övningsfält. Det har också skyddat området från exploatering.

 7. Fornminnen och kultur

  Fäbodarna

  I Hågadalens södra del ligger grunden efter torpet Fäbodarna. Kring torpet växer olika naturtyper som vittnar om tidigare odling och bete. I området ligger också ett gravfält från vikingatiden. På en fuktäng växer Upplands landskapsblomma kungsängsliljan. Flera sällsynta svampar har hittats i lundarna. 

  Predikstolen och fornborgen

  Ungefär 400 meter söder om Fäbodarna ligger Nåstens högsta och brantaste parti. Den femton meter höga klippan kallas Predikstolen. Nära krönet ligger resterna av en fornborg från äldre järnålder. 

  Hågahögen – ”Kung Björns hög”

  Hågahögen är en stormansgrav från bronsåldern. Vid utgrävningen hittades bland annat ett guldutsmyckat bronssvärd, ett spänne och en rakkniv av brons. 

  Sagokungen Björn sägs ha bott i närheten av gravhögen under vikingatiden, därför kallas högen också Kung Björns hög. Från toppen har du en fantastisk utsikt över dalen. Kung Björns hög är ett Smultronställe i naturen.
  Folder om Kung Björns hög (PDF, 3 MB)

  Lillängens gravfält

  Lillängens gravfält ligger i naturreservatets norra del vid Kvarnbo. Gravfältet är från äldre järnålder och rymmer ett femtiotal gravar, ett trettiotal bautastenar och en runsten. Här fanns i äldre tid ett vadställe över ån men under 1600-talet byggdes Läbybron, en fin stenvalvsbro.

  Ravinen vid Kvarnbo

  Förbi Kvarnbo har Hågaån grävt sig ner i en djup och frodig ravin. Här finns en kvarn från 1800-talet som har stått still sedan 1940-talet. Runt kvarnområdet finns idag en spännande växtlighet och i vattnet stortrivs vatteninsekter och fiskar. En tillgänglighetsanpassad bro låter dig uppleva ån och ravinen uppifrån. Vintertid kan du få syn på strömstaren och kanske till och med den färgsprakande kungsfiskaren.

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Plan för nya grönområden vid Fyrishov

  Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

 • Simma lugnt och bada säkert

  Som Sveriges största landsbygdskommun har boende och besökare i Uppsala tillgång till ett 20-tal kommunala badplatser både vid sjöar och Fyrisån. Det är något som vi ska ta vara på och njuta av under sommaren. Men kom ihåg att det är viktigt att alltid röra sig säkert både i och i närheten av vatten, oavsett hur gammal du är. Med andra ord: simma lugnt och bada säkert i sommar!

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.