Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan det offentliga och den idéburna sektorn som möjliggör problemlösning för ett hållbart samhälle. Med andra ord ett formellt samarbete där kommunen och en förening ser att de tillsammans kan lösa en specifik utmaning.

  Ett IOP innebär att både kommun och föreningar ser ett mervärde av dialog och samverkan samt är beredda att satsa egna resurser.

  Läs Riktlinjer, idéburet offentligt partnerskap

 2. Etablera ett idéburet offentligt partnerskap

  Är ni intresserade av att etablera ett idéburet offentligt partnerskap inom ett visst verksamhetsområde med ett känt samhällsbehov, i en fråga som gör nytta för Uppsalas invånare? Ta kontakt med den förvaltning som är ansvarig för det verksamhetsområdet, så lotsar de er vidare.

  Kommunens förvaltningar och ansvarsområden.

 3. Hitta idéburna offentliga partnerskap

  Barnombudet i Uppsala län (2022–2024)

  Stöd och insatser som bidrar till att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Uppsala kommun. Sammankallande nämnd: kommunstyrelsen.

  FUB Tallkrogen (2021–2025)

  Hälsofrämjande och nätverksbyggande insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder. Sammankallande nämnd: omsorgsnämnden.

  Fyrisgården (2020–2023)

  Främjande insatser för personer med funktionsnedsättning och utveckling av nätverk och samarbeten för föreningar och organisationer. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Gottsunda teater ideell förening (2022–2025)

  Pedagogisk verksamhet för barn och unga, communityscenkonst och drift av scen. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Nyby vision (2021–2024)

  Kompetenshöjande insatser för utrikes födda personer för att främja egenmakt, integration och inträde på arbetsmarknaden. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsnämnden.

  RF/SISU Uppland (2022–2025)

  För en god och jämlik hälsa för barn och unga, vuxna och äldre i Uppsala kommun genom ett ökat socialt och fysiskt aktivt deltagande i idrott. Sammankallande nämnd: idrott- och fritidsnämnden.

  Samariterhemmet Äldrecenter (2022–2023)

  Stöd och aktiviteter för att bryta ensamhet och isolering bland äldre. Sammankallande nämnd: äldrenämnden.

  Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland (2019–2024)

  Integrationsfrämjande insatser vid Kontakten i Gottsunda för människor i utanförskap, nyanlända, flyktingar och migranter. Insatser för stärkt civilsamhälle, socialt kapital och social tillit. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsnämnden.

  Uppsala KFUK-KFUM (2020–2023)

  Främjande insatser med fritid-, kultur- och idrottsverksamhet för barn och unga. Sammankallande nämnd: kulturnämnden.

  Uppsala rödakorskrets (2020–2023)

  Insatser för nyanlända och flyktingar, ensamkommande barn och ungdomar och migranter. Sammankallande nämnd: arbetsmarknadsförvaltningen.

  Uppsala stadsmission (2021–2024)

  Stöd och insatser till vuxna med olika typer av beroendeproblematik, som lever i hemlöshet och/eller annan social utsatthet, samt råd och stöd till kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sammankallande nämnd: socialnämnden.

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppsala kommun uppmärksammar Uppsala Pride

  Uppsala kommun hissar den progressiva Prideflaggan utanför Stadshuset under lördagen den 16 september.

 • Föreningslivet bjuds in till dialogkonferens

  Forskningens syn på samverkan och lokala goda exempel inspirerar på årets dialogkonferens. Kommunen och det lokala föreningslivet möts på konferensen för att reflektera om samarbeten och samverkan. Välkommen till Uppsala Konsert & Kongress 25 september om du är en del av Uppsalas föreningsliv.