Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Vi ansvarar för och sköter om badplatser i hela kommunen.

Bilparkering vid badplatserna

Det är många som besöker våra badplatser under sommaren. Tänk på att parkera bilen enbart vid anvisad plats och undvik att ställa den utmed vägen! Detta då räddningstjänst måste kunna komma fram vid exempelvis drunkningsolycka eller brand.

Vattenkvalitet

Under sommarsäsongen kontrollerar vi vattenkvaliteten regelbundet. Se provsvar om vattenkvalitet och algblomning på havochvatten.se , eller på ett anslag vid badplatsen du besöker.

Tillgänglighet

Toaletterna på våra badplatser är i de flesta fall tillgängliga för dig med rullstol. Det finns tillgänglighetsanpassade badramper vid Fjällnora, Storvad, Storvreta, Sandviksbadet och Wik. Lyssnaängen har en badrullstol som besökare kan låna.

Badplatser för hundar

Det finns tre specifika hundbadplatser: Fjällnora hundbadLerhagsbadet i Sunnersta och Prästängens hundbad i Björklinge-Långsjön. I Storvadsbadet finns delar avsedda för hundar. På de andra kommunala friluftsbaden är det förbjudet för hundar att vara i vattnet. 

Hundbadplatser och algblomning

Kommunen kontrollerar inte algblomning vid hundbaden. Därför är det viktigt att du alltid gör en egen bedömning om det är lämpligt att djuren badar.

Bada med häst

Det finns inga officiella badplatser för hästbad.

Camping förbjuden

Camping på parkeringsplatser i kommunens natur- och friluftsområden är förbjuden. Med camping menas till exempel tältuppsättning och ianspråktagande av ytan som är större än själva ekipaget, med exempelvis stolar eller markiser. Att parkera en husbil på en parkeringsplats över natten är tillåtet så länge de regler som gäller för respektive parkeringsplats följs. På vissa parkeringar finns t.ex. en maxtid på 4 timmar. I övrigt hänvisas till kommunens officiella camping- och ställplatser.

Frågor och felanmälan

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen om du har frågor om badplatserna. Gör en felanmälan om du upptäcker fel på någon av badplatserna.

Hitta till kommunens badplatser

Se karta som visar alla kommunala badplatser i Uppsala

Hitta rätt buss och närmaste busshållplats på UL.se  

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala