Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Samarbete med SLU

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala kommun har en tradition av samarbete och samverkan. Partnerskapet mellan SLU och Uppsala kommun bygger på gemensamma intressen och ömsesidiga intentioner. Partnerskapet ska bidra till att utveckla universitetets vitalitet, Uppsala kommun som organisation och samhället i stort. Det ska stödja både befintliga och nya former av samverkan mellan parterna.

Under perioden 2020–2022 fokuserar samverkan på fyra områden:

Forskning och samhällsplanering

SLU och Uppsala kommun samverkar kring forskning och samhällsplanering inom de områden som är aktuella genom dialogmöten. Särskilt fokus ligger på utvecklingen av Södra staden i Uppsala samt på dynamiken stad–omland. Projektet koordineras av SLU.

Hållbar lokal livsmedelsförsörjning

Ett samarbetsprojekt för ökat regionalt självförsörjande i livsmedelskedjan. Målen är minskat transportbehov, lokal produktion av drivmedel samt effektiv och resurssnål distribution.

Green Innovation Park

Samverkan kring företagsetablering vid Green Innovation Park för att öka hållbart företagande i Uppsala i samarbete med SLU:s forskning

Kompetensutveckling

SLU och Uppsala kommun samverkar i ömsesidig kompetensutveckling bland annat genom Uppsala klimatprotokoll och det årliga uppsatsstipendiet. 

Kontakt

Christian Dahlmann

Telefon: 018-727 13 45

E-post: christian.dahlmann@uppsala.se