Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Trygghetsundersökning 2020

Närmare 10 000 slumpvis utvalda personer i Uppsala tätort har under hösten 2020 fått en trygghetsundersökning hemskickad till sig. Undersökningen skickades ut av SCB (Statistiska centralbyrån) på uppdrag av Uppsala kommun och är nu stängd.

Undersökningen genomförs för att ge ökad kunskap om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet.

Resultaten från undersökningen redovisas våren 2021 och kommer tillsammans med andra kartläggningar och undersökningar att bidra till en mer heltäckande bild av behov och utmaningar för att öka den upplevda tryggheten i Uppsala.

Det här är andra gången kommunen genomför en trygghetsundersökning och svaren är ett mycket viktigt underlag för att kunna planera trygghetsabetet.

Tidigare trygghetsundersökningar

Tidigare undersökning gjordes 2017 och resultatet från den hittar du här:

Trygghetsundersökning 2017

Survey on residents' experience of security 2020

Close to 10 000 randomly selected residents of Uppsala city has during autumn 2020 received a survey on experienced security by mail. The survey was carried out by Statistics Sweden on behalf of Uppsala municipality and is now closed.

We are conducting the survey to find out how residents of Uppsala experience security and vulnerability to crime in their neighbourhoods.

The outcome of the survey will be published in the spring of 2021. This survey, combined with further information and surveys, will contribute to a more comprehensive understanding of needs and challenges regarding the pursuit to increase security in Uppsala.

This is the second time the municipality of Uppsala carries out a survey on residents' experience of security. The experiences and views expressed in the survey are important elements of our improvement planning process towards increased security.

Missiv  (PDF, 120 KB)