Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Elsparkcyklar

Allt fler väljer att köra elsparkcykel, både sin privata eller genom att korttidshyra en elsparkcykel från ett företag. Du som kör elsparkcykel ska följa samma trafikregler som vanliga cyklister, om din elsparkcykel inte klassas som en moped.

Så får du köra elsparkcyklar

Du som kör en elsparkcykel är skyldig att veta vilka lagar och regler som gäller i trafiken. Om du hyr en elsparkcykel är det även viktigt att du känner till hyrföretagets egna villkor och regler. Har du en egen elsparkcykel måste du ha koll på vad som gäller för just din modell och följa de trafikregler som gäller för just ditt fordon.

Nya lagar gäller från 1 september 2022

Regeringen har beslutat om körförbud på gångbanor för elsparkcyklar. Samtidigt införs parkeringsförbud för elsparkcyklar på gång- och cykelbanor. Förbuden gäller från och med 1 september 2022.

Dessa regler gäller för elsparkcyklar

För att veta vilka regler som gäller behöver du först veta vilken typ av fordon det är, alltså vilken fordonsklass elsparkcykeln tillhör.

Elsparkcykel som klassas som en vanlig cykel

En elsparkcykel räknas som en cykel om den inte går fortare än 20 kilometer i timmen och har en motorstyrka på max 250 watt. Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

 • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Elsparkcyklar ska i första hand köras på cykelbanor och följa samma trafikregler som cyklister. Det är inte tillåtet att cykla eller köra elsparkcykel på gångbanor.
 • Elsparkcykeln ska ha broms och en ringklocka.
  Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och bakljus och vara utrustad med reflexer.
 • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm. Uppsala kommun uppmuntrar alla cyklister i alla åldrar, oavsett om du cyklar på en lådcykel, cykel eller elsparkcykel, att använda cykelhjälm.
 • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

Fordonsregler för cykel på transportstyrelsen.se

Elsparkcykel som klassas som en moped

Om en elsparkcykel inte uppfyller kraven för en cykel, det vill säga att den har en starkare motor än 250 watt och/eller kör snabbare än 20 kilometer i timmen, kan den inte klassas som en cykel eller köras efter cykelregler. Elsparkcykeln kan då klassas som en moped och då gäller andra krav för att få använda den i trafik.

Regler som gäller för elsparkcykel på transportstyrelsen.se

Polisen kontrollerar att trafikreglerna följs

Det är polisen som ansvarar för att kontrollera att användare av elsparkcyklar följer trafikreglerna. 

Företagen som hyr ut elsparkcyklar har möjlighet att låsa eller stänga av användare som inte följer trafikreglerna.

Regler för dig som cyklar på transportstyrelsen.se

Parkera din elsparkcykel rätt

From 1 september är det inte längre tillåtet att återlämna eller parkera en elsparkcykel på gång-och cykelbanor annat än vid cykelparkeringar eller platser avsedda för parkering av cyklar eller elsparkcyklar.

När du hyr en elsparkcykel ansvarar du för att parkera den rätt enligt lagar och regler. Var även uppmärksam på hur de enskilda företagen vill att du parkerar för att undvika böter.

Lagen om flytt av fordon i Trafikförordningen på riksdagen.se

1 av 2
Elsparkcyklar som står rätt parkerade vid ett cykelställ.
Parkera elsparkcyklar i cykelparkeringar eller parkeringar avsedda för elsparkcyklar.

Fler parkeringszoner på gång

Uppsala kommun arbetar med att skapa fler parkeringszoner. Valet av platser baserar sig på statistik över var flest väljer att börja och avsluta sina resor runt om i Uppsala stad. Detta arbete sker successivt. Tills det finns tillräckligt med parkeringsplatser hänvisas användare att parkera intill befintliga cykelparkeringar. Arbetet påbörjades 2022.

Här kan du inte lämna eller parkera en hyrd elsparkcykel

På vissa platser i Uppsala kan du inte lämna eller parkera en hyrd elsparkcykel. Dessa platser har kommunen tillsammans med verksamma företag kommit överens om. De företag som hyr ut elsparkcyklar kan också ha ytterligare begränsningar för parkering och återlämning.

Förbud gäller på följande platser:

 • Stora torget
 • Vaksalatorg
 • Centralpassagen och främre centralstationen stationen mot Stadshusgatan
 • Stadsträdgården
 • Akademiska sjukhuset
 • Ekonomikumparken
 • Observatorieparken
 • Domkyrkan
 • Uppsala slott
 • Engelska parken
 • Kungsgatan
 • Carolinaparken
 • Gränbyparken

Uthyrare av elsparkcyklar

Flera olika företag erbjuder korttidsuthyrning av elsparkcyklar i Uppsala. Som mest finns det runt 2500 elsparkcyklar för uthyrning i staden (antalet fordon varierar under olika säsonger).

I dagsläget finns inget maxantal för elsparkcyklar i Uppsala. Om ett företag vill börja hyra ut elsparkcyklar i Uppsala är det polisen som bedömer om det finns utrymme för fler fordon.

För att kunna hyra ut elsparkcyklar krävs tillstånd från polisen. Polisen tar beslut tillsammans med Uppsala kommun om ett företag ska få tillstånd eller inte. Företaget betalar en avgift för markupplåtelse till kommunen för de elsparkcyklar som hyrs ut på kommunens mark.

Uppsala kommun för en löpande dialog med verksamma företag, i syfte att följa upp deras verksamheter och för att tillsammans arbeta för en mer trafiksäker, tillgänglig och trygg trafikmiljö i staden.

Kontaktuppgifter till elsparkcykelföretagen vid felanmälning

Lime
Telefonnummer: 08-580 975 13
E-post: support@li.me

Ryde
Telefonnummer: 0775-888 012
E-post: support@ryde-technology.com

Tier
Telefonnummer: 040-668 81 27
E-post: support@tier.app

Voi
Telefonnummer: 020-088 35 14
E-post: support@voiapp.io