Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Utvärdera det lokala företagsklimatet

Är du en av de 400 Uppsalaföretagare som har fått Svenskt Näringslivs enkät? Ta tillfället att svara. Högre svarsfrekvens ger en tydligare bild och skapar bättre grund för utveckling.

Goda villkor för företagen är en förutsättning för fler jobb, mer skatteintäkter och en god välfärd. Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Kommunen jobbar kontinuerligt för att skapa bättre förutsättningar för Uppsalas cirka 23 000 företag. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas, och ger en bild av om och hur något behöver förbättras.  

Din vardag

Definitionen av företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv är summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baseras på. Vad som krävs för ett bra företagsklimat just i vår kommun är det bara du som företagare som kan svara på.  

Enkät skickad till 400 Uppsalaföretag  

Är du en av de 400 företagare som har fått enkäten digitalt per mejl eller fysiskt per post? Sök på Välkommen att utvärdera det lokala företagsklimatet i din mejlkorg, och ta tillfället att svara. Högre svarsfrekvens ger en tydligare bild och skapar bättre grund för utveckling. Enkätperioden pågår 2 januari till 1 april, resultatet presenteras i maj.  

 

Tv å kvinnor vid dator