Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tydlighet och lyhördhet skapar framgång inom brandförsvaret

Uppsala brandförsvar hjälper privatpersoner och företag att undvika bränder och kundnöjdheten ökar enligt NKI-mätningar. Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd lättar på locket och avslöjar framgångsreceptet.

Uppsala brandförsvar arbetar för att Tierps, Uppsalas och Östhammars kommuner ska vara trygga och säkra kommuner för alla som bor, verkar och vistas där. En stor del av arbetet handlar om att hjälpa privatpersoner och företag att förebygga och hjälpa till att göra rätt och på så sätt undvika bränder och olyckor.

Tillsyn och rådgivning

Uppdraget är tillsyn, råd och information om brandskydd. Tillsyn innebär att kontrollera brandsäkerheten i lokaler och verksamheter och att fastighetsägare, nyttjanderättshavare (till exempel en hyresgäst) och brukare av byggnader uppfyller de krav som ställs enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Arbetet att ge råd och information innebär att finnas tillhands och att hjälpa den som är ansvarig för en byggnad och arbetet med brandsäkerhet.

- Servicen kan till exempel handla om att hjälpa ett företag som behöver tillstånd för gasolhantering, eller att hjälpa en kommun med bedömning av brandrisker i samband med att en restaurang söker tillstånd hos kommunen, säger Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd.

Cheri står utomhus
Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd, Uppsala kommun

Glädjande resultat

Sveriges kommuner och regioner, SKR, mäter kommunernas service i myndighetsärenden och företagsklimat löpande. Undersökningen genomförs bland företagare som har haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. I den senaste NKI-mätningen 2022 höjde Uppsalas företagare betyget för brandförsvarets insats. Siffran för området brandskydd landade på 86 vilket är ett glädjande resultat att jämföra med rikssnittet på 81.   

– Nöjd-kund-index är en viktig värdemätare på hur vi bemöter våra företagare och på hur väl vår tillsyns- och tillståndsverksamhet fungerar. Jag är både glad och stolt över mina duktiga medarbetare som lägger ner mycket arbete på att hjälpa företagen göra rätt och skapa förståelse och intresse för brandskyddsfrågorna. Det är tack vare deras engagemang vi fått det här välförtjänta omdömet, säger Cheri Brundin, enhetschef tillsyn och tillstånd.

Arbetet bakom fina siffror

Cheri berättar att de fina sifforna bakom ett stigande NKI-värde säkerligen hänger ihop med satsningen att skapa samsyn på det gemensamma uppdraget.

– Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för både små och stora aktörer att följa myndighetskraven. För att göra ett bra jobb pratar vi ofta om vem vi är till för och vårt uppdrag att underlätta för alla att göra rätt. Tydliga och klarspråkade arbetsrutiner är också viktiga verktyg, säger Cheri Brundin.

Jämlik service

Cheri berättar att målet är jämlik service. Att alla företag och privatpersoner som de träffar ska bli bemötta på samma sätt:

– Du ska få samma svar oavsett vem av oss som du träffar. För att skapa samsyn jobbar vi mycket tillsammans och bollar ärenden. Det skapar vi-känsla och trygghet vilket naturligt smittar av sig och skapar trygghet även hos de vi är till för, säger Cheri Brundin.

Målet att leverera en jämlik service börjar naturligt internt. Arbetet med jämställdhet och mångfald bland medarbetarna är alltid aktuellt. Alla oavsett kön, sexuell läggning och bakgrund ska till exempel känna att brandförsvaret är en arbetsplats för dem, och arbetsmiljön ska vara inkluderande för alla med aktiv nolltolerans mot diskriminering och kränkningar. Bra introduktion av nyanställda är en viktig pusselbit.

– Vi har en prestigelös och välkomnande kultur som skapar trivsel och en skön känsla. De som jobbat länge delar med sig och det gör att inställningen av att vara en servicefunktion som jobbar proaktivt, och inte någon som i huvudsak kommer med pekpinnar, landar snabbt.

Medarbetare diskuterar
Cecilia, brandingenjör och Fredrik, styrkeledare, Uppsala brandförsvar

Göra rätt

Cheri betonar vikten av att underlätta för privatpersoner och företag att göra rätt, och att alltid fråga om personen de möter förstår och eventuellt har några fler frågor innan de skiljs åt för att undvika missförstånd.

– Vi påminner oss kontinuerligt om att vi ska vara lyhörda och att vi alltid ska utgå från personen som vi har framför oss. Att många kontaktar oss igen för att även bolla andra frågor är ett gott tecken på att vi lyckats skapa ett förtroende och en bra relation.

Avslutningsvis lyfter Cheri vikten av uppföljning, att tillsammans diskutera vad verksamheten gjort bra och vad som går att göra ännu bättre för att hela tiden utvecklas både som individ och organisation. 

Artikelserie under våren

Det här är artikel tre i en artikelserie om arbetet som görs inom olika områden för ett bättre företagsklimat i Uppsala. Under våren 2024 fördjupar vi oss i sex myndighetsområden för att ge dig en inblick i hur arbetet kontinuerligt utvecklas: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Jag vill se samtliga artikar som finns i serien om arbetet för ett bättre företagsklimat (uppsala.se)