Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

På rätt väg för ett bättre företagsklimat  

Uppsala kommun jobbar kontinuerligt för att skapa goda förutsättningar för kommunens cirka 23 000 företag. Flera mätningar visar att det skapar positiva resultat och nöjdheten hos företagen ökar.

Ett bra företagsklimat och välmående företag gynnar alla som bor, verkar och besöker Uppsala med omnejd. Företagen skapar arbetstillfällen och lockar hit fler människor som lever här och bidrar med hållbar tillväxt. Det stärker Uppsala. Flera mätningar görs för att undersöka hur näringslivet ser på kommunens service, hur företagen mår och vad som kan göras för att förbättra förutsättningarna för företagen. De senaste mätningarna visar att företagsklimatet i Uppsala har förbättrats under det senaste året.

– Ett växande näringsliv som skapar fler jobb är en av de viktigaste prioriteringarna för den här kommunledningen. Med en god och tillgänglig service, effektiv handläggning och tydlig information från kommunens sida kan vi ge företag i Uppsala förutsättningar att starta, etablera sig, och växa, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Att arbeta med företagsklimatet är ett löpande utvecklingsarbete och mätningarna är en värdefull indikator på hur bra vi möter företagarnas förväntan och behov. Vi behöver ständigt stärka och utveckla vårt arbete, säger Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun.

Stark återhämtning

Kommunens näringslivsanalys visar att det skapats cirka 8 000 nya jobb i Uppsala under de senaste tre åren. År 2023 skapades preliminärt 1 500 nya jobb. Återhämtningen har varit stark efter pandeminedgången 2020 då utvecklingen var negativ med minus 1 375 arbetstillfällen. Inom Life Science har fler jobb skapats de senaste åren än under hela 2010-talet och besöksnäringen har till fullo återhämtat sig efter den kraftiga nedgången under pandemin.

– Siffrorna visar en fortsatt tillväxt under 2023, trots en svagare ekonomisk konjunktur den andra halvan av året med hög inflation, stigande räntor och oro i vår omvärld. Uppsalas näringsliv står sig starkt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Charlotte, Christian och Erik stående vid ett bord.

Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Erik Pelling, (S), kommunstyrelsens ordförande och Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun gläds åt att fler mötesplatser för kunskapsutbyte mellan företag, tjänstemän och politiker ger resultat. Foto: Thérése Larsson 

2 000 nya jobb per år

I snitt har drygt 2 000 nya jobb skapats per år 2010–2023 vilket är i nivå med kommunens långsiktiga mål. Jobbtillväxten har dock försvagats under hösten 2023 till följd av en nedgång i såväl export som inhemsk konsumtion. 2024 blir fortsatt utmanande, då ekonomin befinner sig i lågkonjunktur/recession.

– Det är trots allt robusta siffror som visar på styrkan i Uppsalas näringsliv. Samtidigt visar prognosen framåt på ett fortsatt utmanande läge, säger Charlotte Skott.

Klättrat +26 placeringar

I Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner får medlemsföretagen i respektive stad sätta betyg 1–6 på olika frågor om företagsklimatet. Rankingen bygger på enkätsvar och statistik med sammanlagt 17 faktorer. 197 Uppsalaföretag av Uppsalas 23 000 företag svarade på årets undersökning och Uppsala klättrade 26 placeringar – från plats 247 till plats 221 av landets 290 kommuner.

–  Det går åt rätt håll men vi nöjer oss inte. Vi fortsätter att jobba i tät dialog med näringslivet för att lyfta vår företagsservice på alla områden. Kommunens mål är att alla områden ska ligga högre än rikssnittet, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bygglov högre än rikssnittet

Sveriges Kommuner och Regioners senaste servicemätning, en så kallad nöjd kund-mätning, visar en stadig ökning sedan 2012. Under 2022 ökade helhetsbetyget från 73 till 75 av 100 möjliga i servicemätningen. Snittet i Sverige är 74. I den senaste rapporten Öppna jämförelser Företagsklimat som släpptes i maj 2023 framgår att myndighetsområdet bygglov har ökat från 60 till 68 i index vilket är en enhet över rikssnittet.  

– Den förflyttning vi ser är en effekt av ett målmedvetet arbete från beslutsfattare och medarbetare. Vi har sett över allt ifrån rutiner till hur vi möter våra medborgare och företag. Vi har även byggt upp ett kontaktcenter för bygglov. Det har resulterat i bättre tillgång till rådgivning och snabbare svar på frågor, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun.

100 företagsbesök och givande mötesplatser

Smidiga servicetjänster och mötesplatser för kunskapsutbyte mellan näringslivet, politiker och kommunens tjänstemän står högt på kommunens agenda.

Stefan Ekström, utvecklingschef på företaget LogiDev ser positivt på utvecklingen:

– Jag hade ett bra möte med kommunen där jag snabbt fick svar på mina frågor, det hjälpte mig mycket i planeringen av vår första fastighet i Fullerö. Återkopplingen var mycket snabb, fem minuter efter att jag mejlat frågor blev jag uppringd. Det har jag inte upplevt i min kontakt med andra kommuner.

Exempel på konkreta insatser som kommunen gör för att utveckla företagsklimatet i Uppsala:

  • Utbildningar om företagande för kommunens förtroendevalda och tjänstepersoner.
     
  • 100 företagsbesök per år av tjänstepersoner, kommunalråd och förtroendevalda för ökad förståelse för näringslivets förutsättningar inom kommunen.

  • Branschråd för olika områden inom upphandling och ett näringslivsråd som samverkansorgan med företrädare från näringsliv och kommun för hantering av gemensamma beröringspunkter.

  • Insatser för att förbättra arbetet mot brottslighet och ökad trygghet för näringslivet.

Personligt möte a och o

Forumet Uppsala möts är ett konkret exempel på mötesplats där företag är med och utvecklar näringslivet tillsammans med kommunens tjänstepersoner och politiker. Forumet äger rum varje månad och tar upp olika teman som är aktuella som till exempel life science, cityutveckling och upphandling.

– Forumet har varit troligt värdefullt, inte minst inför uppdateringen av kommunens näringslivsprogram och handlingsplan som pekar ut riktningen för vårt gemensamma arbete de kommande åren, säger Charlotte Skott.

Branschråd om upphandling

Företagen bjuds även in till branschråd i koppling till upphandling sedan ett år tillbaka.

– På branschråden möts kommunens tjänstepersoner och företagare kring strategiska frågor för att ömsesidigt lära sig mer om behoven på lång och kort sikt. Företagen bidrar med mycket kunskap och hjälper oss att formulera behov och kravställningar. Under hösten har vi fokuserat på livsmedel, fordon och vård och omsorg, säger Charlotte Skott. 

Möjligheten att delta på branschråd är uppskattad:

–  Jag har deltagit på branschråden om IT och uppskattar öppenheten och att prata om hur vi tillsamammans kan förenkla och förbättra upphandlingsprocessen. Det var en bra blandning av både små och stora branschkollegor samt tjänstepersoner från Uppsala kommun, säger Magnus Tavoun, Knowit. 

Artikelserie under våren

Det här är den första artikeln i en artikelserie om arbetet som görs inom olika områden för ett bättre företagsklimat i Uppsala. Under våren 2024 fördjupar vi oss i sex myndighetsområden för att ge dig en inblick i hur arbetet kontinuerligt utvecklas: bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd och upphandling.

Jag vill se samtliga artikar som finns i serien om arbetet för ett bättre företagsklimat (uppsala.se)