Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Krögare allt nöjdare med kommunens arbete kring uteserveringar

Företagarnas nöjdhet för Uppsala kommuns hantering av markupplåtelse har fortsätt att växa, ofta handlar markupplåtelser om uteserveringar inom kafé- och restaurangbranschen. Denna ökade nöjdhet reflekteras i Nöjd Kund-Index (NKI) som har stigit från 66 poäng 2020 till 73 poäng 2022, vilket ses som en viktig indikator på framgång och samtidigt strävar efter att kontinuerligt förenkla näringslivets förutsättningar.

Lina Berg, enhetschef för Trafik- och markupplåtelse, betonar kommunens engagemang för att ständigt förbättra sina processer:

- NKI-resultatet på 73 är en stark siffra som visar på den höga nivå av nöjdhet vi uppnått. Vi är dock inte nöjda där; vi arbetar aktivt med information och bemötande för att säkerställa att vi alltid kan erbjuda de bästa möjliga lösningarna till företagarna. Om vi inte hittar en lösning direkt, är vi redo att ompröva och hitta nya vägar.

sida-citybild.jpg

Företagarnas feedback är avgörande

Företagarnas feedback har varit avgörande i denna process, exempelvis i fallet med Sommargatan där kommunen 2023 tog tillbaka ett tidigare sparförslag efter att ha lyssnat till restaurangägarnas synpunkter och behöll då satsningen på blommor, dekorationer och arrangemang för att locka besökare. Dialoger har även underlättat hantering av utmaningar som rör trafiksäkerhet och tillgänglighet, där man ofta hittar konstruktiva lösningar.

Samarbetet med Citysamverkan har även det underlättat kommunikationen och möjliggjort för företagarna att navigera genom de utmaningar som stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturarbeten kan innebära.

- Att förklara varför vissa beslut tas är också en viktig del av vårt arbete. När företagarna förstår bakgrunden till ett beslut, upplever vi att samarbetet flyter bättre. Att vara flexibel och alltid leta lösningar som bidrar till en levande och tillgänglig stadsmiljö är ju vårt gemensamma mål, avslutar Lina Berg.

sida-lina-berg.jpg

Lina Berg, enhetschef för Trafik- och markupplåtelse.