Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Utbildningsinsatser om unga och narkotika

Narkotika är olagligt och både skola och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för att arbeta förebyggande för att skydda barn och unga från alkohol, narkotika, dopning och tobak, ANDT.

Socialtjänsten arbetar förebyggande och uppsökande

Socialtjänsten arbetar både förebyggande och uppsökande för att förhindra att barn och unga far illa av narkotika. Socialtjänstens uppsökande verksamheter finns där ungdomar finns – i bostadsområden, i centrum, på fritidsgårdar och i skolan. På några skolor finns socialarbetare anställda som fungerar som en länk mellan skola, familj och socialtjänst.

Skolans förebyggande arbete mot narkotika

Skolans förebyggande arbete med ANDT-frågor handlar om att främja en hälsosam livsstil till alla elever och att förmedla kunskap om drogernas påverkan och risker på kroppen. Det gör skolan i undervisningen i exempelvis idrott och hälsa, naturkunskap och samhällskunskap. Elevhälsan stöttar också med insatser när det behövs. Att samhället och skolan har en restriktiv syn på ANDT, och att unga lyckas med sin skolgång, är båda viktiga skyddsfaktorer för att unga inte ska börja använda droger.

Orosanmälan till socialtjänsten

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn och unga har anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen. Det innebär att den som arbetar med barn och unga genast ska anmäla om den misstänker eller får veta att en omyndig elev använder, köper eller säljer droger.

Kostnadsfri rådgivning hos Ungdomscentrum

Hos Ungdomscentrum finns möjlighet till kostnadsfri rådgivning och stöd. Hit kan både ungdomar och vårdnadshavare vända sig. Vid oro för droganvändning kan vårdnadshavare eller myndig ungdom kontakta Ungdomscentrum. Ungdomen kan lämna urinprov för droganalys och familjen kan få prata med en familjebehandlare.

För att förebygga att ungdomar hamnar i missbruk eller kriminalitet samverkar Ungdomscentrum tillsammans med både skolor och Uppsala ungdomsjour.

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala