Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Trivselvandring med medborgardialog

För att möta boende i ett bostadsområde på ett enkelt sätt har Uppsala ungdomsjour och polisen utvecklat arbetssättet trivselvandring med medborgardialog.

Ordnas med kort varsel

Trivselvandring med medborgardialog kan ordnas med kort varsel i ett område där det är många ungdomsrelaterade händelser, som exempelvis otrygghetsskapande häng, stök, skadegörelse och hot.

Boende får komma med synpunkter

Vid trivselvandringar med medborgardialog ställer Uppsala ungdomsjour och polisen upp ett informationstält där de välkomnar närboende och näringsidkare att komma med synpunkter och förslag. De boende får också chans att på en karta markera ut sådana platser de upplever som problematiska. Vid tillfällena får de boende även information och hjälp att mobilisera organiserad nattvandring och grannsamverkan i sitt eget område.

Tidig upptäckt

Målet med arbetet är att tidigt upptäcka ungdomar som befinner sig i riskzonen för kriminalitet, droger eller annat socialt oroande beteende. Vid trivselvandringar med medborgardialog tar Uppsala ungdomsjour och polisen hjälp av bostadsbolag och näringsidkare för att sprida informationen till de boende i området om tid och plats.

Väletablerat arbetssätt

Arbetssättet med trivselvandringar är etablerat i centrala Uppsala och fungerar väl. I city genomförs trivselvandringar med fokus på dialog med ungdomar i åldern 13–20 år varannan torsdag tillsammans med ideella organisationer.

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala