Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Så arbetar vi med: Medborgarundersökningar

Kommunen genomför olika undersökningar som riktar sig till dig som bor och verkar i Uppsala. Dina synpunkter på verksamheten är viktiga för oss i vårt förbättringsarbete. Undersökningarna kan göras av oss själva, eller i samarbete med till exempel SCB (Statistiska centralbyrån).

Vårt mål:

Vi vill ta hjälp av dig som är medborgare i Uppsala kommun för att få reda på vad som är bra och vad som kan bli bättre i vår kommun.

Under oktober och november pågår två undersökningar, som riktar sig till ett urval Uppsalabor. Det är SCB:s medborgarundersökning och Trygghetsundersökning 2020.

SCB:s Medborgarundersökning

SCB genomför en medborgarundersökning en gång per år. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Det är fritt för kommunerna att delta eller att avstå från att medverka i undersökningen.

Medborgarundersökning 2020

Enkätens framsida 2020.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

• Kommunen som en plats att bo och leva på.
• Kommunens verksamheter.
• Medborgarnas inflytande i sin kommun.

Enkäten går ut till 1 600 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18–84 år. Urvalet görs från befolkningsregistret. Enkäten kan besvaras antingen i en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Läs om medborgarundersökningen på SCB:s webbplats

Resultatet av undersökningen

Undersökningen pågår fram till 3 november. Sista dag för att posta sitt enkätsvar är 28 oktober.

När enkäten är stängd sammanställer SCB resultatet och skapar kommunrapporter. Uppsala kommun får sin rapport i mitten av december, och rapporten presenteras då på den här sidan.

Strax före jul publicerar SCB resultatet på sin webbplats.

Tidigare medborgarundersökningar

Här kan du läsa rapporter från tidiare års medborgarundersökningar.

Medborgarundersökningen 2019

Rapport från Medborgarundersökningen 2019 (PDF, 506 KB)

Rapportbilaga från Medborgarundersökningen 2019 (PDF, 14 MB)

Medborgarundersökningen 2018

Rapport från Medborgarundersökningen 2018 (PDF, 763 KB)

Rapportbilaga från Medborgarundersökningen 2018 (PDF, 15 MB)

Medborgarundersökningen 2017

Rapport från Medborgarundersökningen 2017 (PDF, 840 KB)

Rapportbilaga från Medborgarundersökningen 2017 (PDF, 21 MB)

Trygghetsundersökning

Kommunen genomför under hösten 2020 en trygghetsundersökning för att ge ökad kunskap om hur invånarna i Uppsala tätort upplever trygghet i det egna bostadsområdet. Närmare 10 000 slumpvis utvalda personer i Uppsala tätort får en enkät hemskickad till sig. Undersökningen skickas ut av SCB på uppdrag av Uppsala kommun.

Resultaten från undersökningen redovisas våren 2021 och kommer tillsammans med andra kartläggningar och undersökningar att bidra till en mer heltäckande bild av behov och utmaningar för att öka den upplevda tryggheten i Uppsala.

Det här är andra gången kommunen genomför en trygghetsundersökning och svaren är ett mycket viktigt underlag för att kunna planera trygghetsabetet.

Läs om Trygghetsundersökning 2020

Se även

  • Så arbetar vi med:

    Trygghet och säkerhet

    I Uppsala ska trygghet vara en rättighet för alla - inte ett privilegium för några få. För att Uppsala ska vara en attraktiv kommun att leva, verka och vistas i behöver vi arbeta förebyggande med trygghet och säkerhet.