Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet ger oss kunskap om skillnader mellan förskolor och skolor. Den kunskapen hjälper oss att rikta insatserna till de områden är de behövs bäst.

Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning och en viktig del av en långsiktig plan för likvärdighet. För att förskolan och skolan ska kunna bli mer likvärdig måste vi ha en god kunskap om vilka skillnader som finns mellan förskolor och skolor, både vad gäller förutsättningar och resultat. Därför arbetar vi med vårt kvalitetsarbete på ett strukturerat sätt. Vi har ett årshjul med aktiviteter som vi följer upp och analyserar.

Exempel på vad vi analyserar är:

  • elevfrånvaro
  • elev- och föräldraenkät
  • skolklagomål och anmälningar om kränkande behandling
  • betyg och kunskapsresultat från grundskola och gymnasieskola

Analyserna görs både av rektor på varje förskola och skola och på övergripande nivå. Utifrån analyserna tar vi fram utvecklingsområden och riktar insatser till de områden där de behövs bäst. Allt för att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på utbildningsförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
018-727 00 00
Besöksadress:
Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
753 75 Uppsala