Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Hur vi arbetar med innovation

Innovationsarbetet tar avstamp i vår värdegrund – vi arbetar tillsammans och välkomnar nyskapande för att göra skillnad för våra kommuninvånare. De arbetssätt och metoder vi använder utgår från användarnas behov, forskning och ISO-standarden för innovation (56000). Vilka syftar till att öka samskapandet och testandet för att skapa bättre och effektivare lösningar.

Innovationsarbetet utgår från Uppsala kommuns värdegrund

I Uppsala kommun arbetar vi tillsammans och välkomnar nyskapande. Resultatet blir att vi gör skillnad för våra kommuninvånare. De arbetssätt och metoder vi använder i vårt innovationsarbete hjälper oss att levandegöra värdegrunden i det dagliga arbetet.

Uppsala kommuns värdegrund i text

En användardriven innovationsprocess

Vårt arbetssätt utgår från Innovationsguidens metodstöd  för användardrivet innovationsarbete, eller tjänstedesign. Det är ett beprövat och effektivt arbetssätt som lyfts fram i olika former och metoder. Gemensamt, oavsett format, är att utgå ifrån användarnas behov och perspektiv i sitt utvecklingsarbete. Att samskapa, det vill säga att arbeta tillsammans med relevanta målgrupper genom hela processen, ger oftast bäst resultat. Utöver det är ett testande förhållningssätt en nyckel för att snabbt förstå om lösningar kan fungera. Att testa och experimentera minskar riskerna, stärker relevansen och ökar takten i utvecklings- och innovationsarbetet.

Läs om Innovationsguiden på innovationsguiden.se

Illustration över en arbetsprocess för innovationsprocess

Uppsala kommuns plan för ökad innovationsförmåga

Kommunen har en plan för att möjliggöra en bred innovationsförmåga i organisationen. Planen tar avstamp i ISO-standarden för innovation (56000) samt forskning och erfarenheter av att leda innovation i Uppsala, Sverige och internationellt. Inom ramen för den bygger kommunledningskontoret upp ett helhetsstöd för innovationsarbetet. Stödet syftar till att stärka innovationskraften i hela kommunkoncernen, vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar att möta våra utmaningar på nytänkande och effektiva sätt.

Illustration pusselbitar som bildar en cirkel i lila toner

Planen för ökad innovationsförmåga består av tre byggstenar som alla är sammanflätade med kommunens värdegrund tolkad från ett innovationsperspektiv:

  • Riktning – Styrning och ledning av innovationsarbetet utifrån organisationens förutsättningar och prioriteringar
  • Verkstad – Resurser i form av stöd och pengar för att stärka innovationsarbetet
  • Förstärkning – En systematik för uppföljning och spridning av lärdomar kopplat till innovationsarbetet

Kontakta oss

Om du som medarbetare vill ha stöd i ditt innovationsarbete eller har frågor, kontakta Innovationsteamet på innovation@uppsala.se