Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Verksamheter som möter hemlösa i Uppsala

Det är många verksamheter som möter och stöttar akut hemlösa i Uppsala. Här finns en lista över olika verksamheter och enheter.

Mottagningen för särskild vård

Mottagningen för särskild vård består av Region Uppsalas verksamheter Sprutbytet och Husläkarmottagningen för hemlösa. Sprutbyte betyder att personer som injicerar narkotika får byta sina använda sprutor och kanyler mot nya, för att minska risken för infektioner och sjukdomsspridning.

De erbjuder dessutom hälsoundersökningar, provtagning, vaccination för hepatit A och B och rådgivning samt stödsamtal för drogfrihet. Husläkarmottagningen för hemlösa är en mottagning som är särskilt inriktad till hemlösa personer.

Mikaelsgården

Mikaelsgården är en dagverksamhet som drivs av Uppsala stadsmission. Mikaelsgården ligger centralt i Uppsala vid Mikaelskyrkan. Dagverksamheten ger stöd till vuxna människor som lever i hemlöshet och har ett beroende samt lider av psykisk ohälsa eller andra sociala problem.

I verksamheten finns vägledare som hjälper till i kontakten med myndigheter och motiverar till en förändring av den egna livssituationen. Många hemlösa personer har sin post adresserad till Mikaelsgården.

Besökarna på Mikaelsgården kan låna dator, duscha, fika, äta lunch och delta i en gemenskap. Verksamheten tar emot cirka 80–100 personer per dag.

Grottan

Grottan är en värmestuga som drivs av föreningen Hjälp till behövande. Grottan är öppen från morgon till lunch och ligger centralt i Uppsala. Verksamheten har cirka 25–30 gäster per dag. Gästerna kan få frukost, matlådor, rena kläder och stödsamtal.

Brobygget

Brobygget drivs av Frälsningsarmén. De arbetar med uppsökande verksamhet riktad till hemlösa personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem.

Brobygget har två anställda. Personalen erbjuder coachning och stödjande samtal. De hjälper till i kontakten med myndigheter och frivilliga organisationer. De kan även hjälpa till med praktiska saker som att städa en lägenhet för att en person ska kunna bo kvar.

Sagahemmet

Sagahemmet drivs av Frälsningsarmén och är ett natthärbärge för kvinnor. Sagahemmet ligger centralt i Uppsala. Natthärbärget har sex platser fördelat på tre rum. Insläpp sker 18.30 och kvinnorna får vara kvar fram till 12.00 nästa dag. I samma hus driver Sagahemmet ett stödboende som främst riktar sig till män.

Flersteget

Flersteget drivs av Uppsala kommun och består av ett natthärbärge för män och ett stödboende. Flersteget ligger i Librobäck. Härbärget har 20 platser, fördelat på 10 rum. Insläpp sker 18.00 och gästerna får vara kvar fram till 10.00 nästa dag.

Beroendeenheten

Beroendeenheten är en myndighetsenhet inom Uppsala kommun som riktar sig till vuxna personer med riskbruk eller beroendeproblematik. Enheten arbetar framför allt utifrån lagstiftningen i socialtjänstlagen (SoL) och i vissa fall lagen om vård av missbrukare (LVM).

Boendeenheten

Boendeenheten är en myndighetsenhet inom Uppsala kommun. Boendeenheten arbetar främst utifrån socialtjänstlagen och kan bevilja olika boendelösningar. I enhetens uppdrag ingår att följa upp samtliga beslut de fattar.

Deras uppdrag är också att påbörja stödinsatser som behövs för att en person ska kunna få ett eget bostadskontrakt. Boendeenheten arbetar även vräkningsförebyggande.